logo

Fruška gora

Fruška gora predstavlja jedinstvenu prirodnu sredinu u kojoj su se začeli i egzistiraju fruškogorski manastiri. Fruška gora leži u južnom delu Panonske nizije, omeđena sa severa i istoka Dunavom, sa juga Savom. Južno od Fruške gore prostire se Srem, a zapadno sremsko i slavonsko zatalasano zemljište.( više o.. )
Vrdnik

Naselje Vrdnik je smešteno na južnim padinama Fruške gore, u središnjem delu Srema, na nadmorskoj visini od 181 do 260m, sa atarom na površini od 33,7km². Razvilo se na dolinskim stranama potoka Dobočaša, Morintova i Velikog potoka, što terenu daje zatalasan izgled, dok su ulice strme, a kuće izgrađene na samim razvođima.

Planinski venac Fruške gore štiti ga od hladnih vazdušnih masa sa severa, pa otuda ima topliju klimu od nekih južnijih mesta. Ima i povoljnu južnu ekspoziciju (tj. položaj prema suncu i vazduhu) što mu obezbeđuje veliki broj sunčanih časova tokom godine. Mada ima perifernu saobraćajnu poziciju, asfaltnim putevima povezan je na istoku sa Irigom preko Rivice, odnosno putem Novi Sad-Ruma, a i sa Partizanskim putem koji ide fruškogorskim bilom. ( više o.. )