logo
Fruška gora

Fruška gora

Fruška gora predstavlja jedinstvenu prirodnu sredinu u kojoj su se začeli i egzistiraju fruškogorski manastiri. Fruška gora leži u južnom delu Panonske nizije, omeđena sa severa i istoka Dunavom, sa juga Savom. Južno od Fruške gore prostire se Srem, a zapadno sremsko i slavonsko zatalasano zemljište.- Fruška gora je ostrvska planina i kao takva ona ima mnoge prednosti, koje su tokom vremena uslovile buran istorijski, kulturni i socioekonomski razvoj. Šire posmatrano Fruška gora predstavlja najdominantniju orografsku celinu Vojvodine. Njen najviši vrh je Crveni čot 539 metara i spada među niske planine. Kao dominatna orografska celina Vojvodine sa prirodnim uslovima koji su bitno drukčiji od ostalog ravničarskog prostora ona pruža povoljne uslove za život ljudi i razvijanje najrazličitijih aktivnosti.

Fruška gora predstavlja značajnu ekocelinu. Na Fruškoj gori su otkrivene brojne mineralne sirovine i najveće rezerve uglja. Za nju se može reći da je istovremeno bogata i siromašna vodom. Veliki broj akumulacija pruža izvanredne mogućnosti za razvoj poljoprivrede, ali i turizma i ribolova. Fruška gora je takođe značajna i sa zdravstvenog aspekta kako zbog šumskog kompleksa, kretanja vazduha, tako i zbog nadmorske visine. Na Fruškoj gori je registrovano preko 670 vrsta lekovitog bilja.

Fruška gora ima izuzetno povoljan saobraćajno geografski položaj i nalazi se blizu velikih gradova kao što su Beograd i Novi Sad, odnosno Ruma i Sremska Mitrovica.

Specifičan geografski položaj, prirodni uslovi i društveno-istorijske okolnosti svakako su mnogo doprinele da se na ovom prostoru izgradi čitav niz manastira.

Fruška gora pruža pogodne uslove za razvoj faune. Neke životinjske vrste su veoma retke i atraktivne. Ona pruža izvanredne mogućnosti za razvoj lova i lovnog turizma.Međutim, prostorne mogućnosti ove planine daleko su veće od brojnog stanja divljači. Izuzetnu vrednost Fruške gore predstavlja bogastvo ornitofaune. Od ukupno 300 ptica koje žive u Vojvodini dve trećine nalaze se na Fruškoj gori.

Svojim geografskim karakteristikama, prirodnim lepotama i bogastvom turističkih motiva Fruška gora predstavlja jedinstvenu prirodnu celinu i jednu od najatraktivnijih turističkih celina u Srbiji. Pored priordnih lepota Fruška gora privlači i bogatim kulturno-istorijskim nasleđem.

Na širem području Fruške gore kao spomenici kulture postoji deset arheoloških lokaliteta, šesnaest manastira, tridesetpet gradskih i seoskih crkava, šesnaest arhitektonskih spomenika profanog karaktera, šesnaest spomenika tehničke strukture, sedam spomenika narodnog graditeljstva, trinaest spomenika slikarstva i primenjene umetnosti i osamdesetpet spomenika i spomen obeležja Drugog svetskog rata.

Na području Fruške gore smešten je i Nacionalni park ,,Fruška gora”. Regionalnim prostornim planom Fruške gore u delu uređenja i organizacije prostora za turističko-rekreativne i sportske aktivnosti predviđeno je 75 lokaliteta, podeljena u četiri kategorije.

Na osnovu ovih i drugih bitnih elemenata na Fruškoj gori moguće je razvijati najrazličitije forme turizma, ugostiteljstva i trgovine. Od turizma posebno se mogu razvijati izletničko-rekreativni, lovni, tranzitni, hodočasni, zdravstveni, kulturno-obrazovni, manifestacioni i đački.